Ochrana osobních údajů

lis, 3 2023

Napsal : Dalibor Němec

Úvod

Vítejte na stránkách Veterinární Krasné Pole. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. V této Zásadě ochrany osobních údajů popisujeme, jaké osobní údaje shromažďujeme od uživatelů našeho webu, jak s nimi nakládáme a jaká máte práva. Souhlasíte s těmito zásadami při používání naší webové stránky.

Dalibor Němec, se sídlem Masarykova 2, 602 00 Brno-střed, Česká republika, je správcem Vašich osobních údajů. V případě jakýchkoli otázek nebo požadavků týkajících se ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na email [email protected].

Sběr a využití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme za účelem zlepšení našich služeb a poskytování konkrétnějších informací týkajících se péče o domácí mazlíčky. To zahrnuje, ale není omezeno na, jméno, emailovou adresu a informace o vašich mazlíčcích. Tyto údaje nám také pomáhají v komunikaci s Vámi a v přizpůsobení našich služeb Vašim potřebám.

Váš souhlas se sběrem a využitím osobních údajů je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat. Jakékoliv informace poskytnuté nám jsou chráněny a používány pouze v souladu s touto Zásadou ochrany osobních údajů a platnými zákony. Neprodáváme ani nepředáváme Vaše osobní údaje třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu.

Bezpečnost osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů je naší nejvyšší prioritou. Implementujeme fyzické, elektronické a administrativní opatření k ochraně Vašich údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, změnou nebo zničením. Všechny osobní údaje jsou uchovávány na bezpečných serverech a jsou přístupné pouze vyhrazeným osobám, které s těmito údaji musí pracovat.

V případě porušení zabezpečení údajů, které by mohlo vést k vysokému riziku pro Vaše práva a svobody, Vás budeme bez zbytečného odkladu informovat o tomto porušení, o okolnostech jeho vzniku, o jeho možných důsledcích a o opatřeních, které jsme přijali nebo plánujeme přijmout k nápravě.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které u nás máte, a k jejich opravě či výmazu, stejně jako právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. K uplatnění těchto práv nás kontaktujte na [email protected]. Pokud máte pocit, že Vaše práva byla porušena, máte možnost obrátit se na příslušný dozorový úřad.

Napsat komentář

© 2024. Všechna práva vyhrazena.